Vietnam’s Got Talent 2016 – CHUNG KẾT 2 – TẬP 17 (06/05/2016)

3498
Published on 6 Tháng Năm, 2016 by Laravel Việt
Rate this post

Vietnam’s Got Talent 2016 – CHUNG KẾT 2 – TẬP 17 (06/05/2016)
Chương trình tìm kiếm tài năng Việt Nam 2016 chung ket 2 ngày 6/5/2016 được phát sóng trên sóng VTV3 và VTV3HD lúc 20h ngay 6/5/2016 mời các bạn chú ý đón xem. Vietnam’s Got Talent 2016 chung kết 2 ngày 6/5/2016 được phát sóng trên sóng VTV3 và VTV3HD lúc 20h ngay 6/5/2016 mời các bạn chú ý đón xem.
Vietnam’s Got Talent 2016 – CHUNG KẾT 2 – TẬP 17 (06/05/2016)
Chương trình tìm kiếm tài năng Việt Nam 2016 chung ket 2 ngày 6/5/2016 được phát sóng trên sóng VTV3 và VTV3HD lúc 20h ngay 6/5/2016 mời các bạn chú ý đón xem. Vietnam’s Got Talent 2016 chung kết 2 ngày 6/5/2016 được phát sóng trên sóng VTV3 và VTV3HD lúc 20h ngay 6/5/2016 mời các bạn chú ý đón xem

Category Tag