Upload file với Laravel

Upload file với Laravel
3.6 (72%) 5 votes

Trong mỗi dự án web thì việc upload file lên host, server là điều không thể thiếu. Đối với framework laravel thì điều này thật sự đơn giản. Trong bài hướng dẫn này, mình sẽ hướng dẫn cho các  bạn cách upload 1 file lên thư mục storage directory trong Laravel

Đầu tiên, bạn phải viết 1 file view với nội dung như sau. File này có nhiệm vụ cho phép chúng ta chọn file từ trình duyệt, loại dữ liệu ở đây phải là kiểu file

Ở đoạn code trên enctype phải là ‘multipart/form-data’. Và trong file route.php ta viết như sau

Mở trình duyệt lên, kết quả chúng ta nhận được như sau

upload file voi laravel

Bây giờ trong file route ta bổ sung thêm hàm upload file nữa là OK . Hàm này phải là phương thức post như sau

Ở đoạn code trên phương thức getClientOriginalName()  có nhiệm vụ lấy tên của file upload lên. Sau đó được truyền vào tham số thứ 2 của phương thức move().  Bây giờ chúng ta vào thư mục  storage directory sẽ thấy file mình vừa upload lên. Thật tuyệt vời phải không các bạn. Nếu các bạn có thắc mắc gì để lại comment.

Tag: getclientoriginalname laravel, laravel upload, image laravel 4, upload file laravel 4