Tích hợp Foundation Modal vào Laravel 4

Rate this post

conditional-modal

Foundation Modal là framework rất công dụng, ngoài tính năng pop-up như những modal thồng thường thì nó còn có thể hiện thị ngay cả 1 frame. Việc viết code và cấu hình nó cũng rất đơn giản, dưới đây là ví dụ nhỏ cho việc kết hợp giữa Laravel và Foundation

Trước tiên, chúng ta import những thư viện của Foundation vào:

File CSS

File js

 Tiếp theo, trên file sử dụng Foundation Modal

Đường link nó như sau:

Nhớ thêm đoạn code cho Modal

Trong file Controller chúng ta có hàm như  sau

Nhớ chỉnh sửa file routes