Tích hợp Bootstrap vào giao diện Laravel

Rate this post

Trước tiên bạn đặt câu hỏi Bootstrap là gì? Ngay nay Boottrap trở thành framework front-end phổ biến nhất. Nó bao gồm những file CSS, jQuery, và HTML. Bạn có thể sử dụng Bootstrap để tạo giao diện nhất nhanh với những thành phần như form, nút, bảng, lươi…Phiên bản Bootstrap mới nhất là v3.2.0 (tại thời điểm viết bài này). Bạn có thể tìm hiểu Bootstap tại Bootstrap Homepage.

Bài viết này hướng dẫn chúng ta cách củ thể tích hợp bootstrap vào laravel 3. Đây là ví dụ điển hình nhất mà chúng ta thường hay bắt gặp.

Việc tích hợp Bootstrap vào Laravel thật dễ dàng. Bạn mở file layout.blade.php  và đặt đoạn code sau vào dưới tiêu đề

Lưu ý: Nếu bạn muốn website của mình load nhanh hơn thì bạn nên bot file javascript sau thể </body>

Chỉnh sữa thanh điều hướng theo giao diện Bootstrap

Mọi thứ vẫn không theo đổi gì. Chúng ta chỉ cần áp dụng một số quy luật với thẻ html và css để làm trang web đẹp hơn, Đầu tiên mở file layout.blade.php và tìm tới đoạn code

Và thay thế

Lưu lại và load lại trang web, ban sễ thấy

nav bootstrap

 

Tag:bootstrap navbar active link, cách sử dụng bootstrap css, bootstrap la gi