Thẻ: timezone laravel

Đặt datetime,timezone Việt Nam trong Laravel

Trước đây, mới tiếp xúc với Laravel, mình có gặp trường hợp là đăng bài buổi sang thì nó lại hiện thời gian buổi chiều, qua tìm hiểu thì mình đã xử lý được. Bài này mình sẽ giới thiệu tới các bạn cách đặt giờ hệ thống theo múi giờ Việt Nam. Bài này hướng dẫn chúng ta cách đặt datetime, timezone trong […]

Read More