Thẻ: sqlite

Kết nối cơ sở dữ liệu giữa Laravel và MySQL, SQLite

Mỗi chúng ta khi viết một dự án WEB không thể quên được mục kết nối cơ sở dữ liệu. Laravel hổ trợ rất nhiều drive cơ sở dữ liệu, mình sẽ giới thiệu tới các bạn 2 loại cơ sỡ dữ liệu hay sử dụng nhất là MySQL và SQLite MySQL thì các bạn […]

Read More