Thẻ: smtp

Gửi Emails trong Laravel 4 áp dụng với Gmail

Gửi mail là một yếu tố không thể thiếu trong ứng dụng web. Thông thường thì mail được gửi khi chúng ta đăng ký mới thành viên, hay chúng ta quen password. Mail Configuration Trước khi chúng ta gửi mail với Laravel 4 thì chúng ta cần cấu hình app/config/mail.php file. Với những thồng số sau: Option […]

Read More