Nhân Tố Bí Ẩn

Nhân Tố Bí Ẩn 2016

ĐÊM BÁN KẾT NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 NGÀY 14/8/2016 FULL

ĐÊM BÁN KẾT NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 NGÀY 14/8/2016 FULL

5 tháng ago6681 0
NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 LIVESHOW 7 NGÀY 7/8/2016 FULL

NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 LIVESHOW 7 NGÀY 7/8/2016 FULL

6 tháng ago24201 0
LIVESHOW 6 NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 NGÀY 31/7/2016 FULL

LIVESHOW 6 NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 NGÀY 31/7/2016 FULL

6 tháng ago24641 0
LIVESHOW 5 NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 NGÀY 24/7/2016 FULL

LIVESHOW 5 NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 NGÀY 24/7/2016 FULL

6 tháng ago23961 0
LIVESHOW 5 NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016  NGÀY 17/7/2016 FULL

LIVESHOW 5 NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 NGÀY 17/7/2016 FULL

6 tháng ago29171 0
LIVESHOW 5 NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016  NGÀY 10/7/2016 FULL

LIVESHOW 5 NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 NGÀY 10/7/2016 FULL

7 tháng ago31771 0
LIVESHOW 4 NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016  NGÀY 3/7/2016 FULL

LIVESHOW 4 NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 NGÀY 3/7/2016 FULL

7 tháng ago41391 0
NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 TẬP 2 VÒNG LỘ DIỆN NGÀY 26/6/2016 FULL

NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 TẬP 2 VÒNG LỘ DIỆN NGÀY 26/6/2016 FULL

7 tháng ago36401 0
NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 TẬP 12 VÒNG LỘ DIỆN NGÀY 19/6/2016 FULL

NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 TẬP 12 VÒNG LỘ DIỆN NGÀY 19/6/2016 FULL

7 tháng ago33221 0
THE X FACTOR NGÀY 12/6/2016 – ĐÊM LIVESHOW TẤM VÉ CUỐI CÙNG

THE X FACTOR NGÀY 12/6/2016 – ĐÊM LIVESHOW TẤM VÉ CUỐI CÙNG

7 tháng ago16411 0
NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 TẬP 2 VÒNG LỘ DIỆN NGÀY 5/6/2016 FULL

NHÂN TỐ BÍ ẨN NGÀY 12/6/2016 – ĐÊM LIVESHOW TẤM VÉ CUỐI

8 tháng ago31571 0
NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 TẬP 2 VÒNG LỘ DIỆN NGÀY 5/6/2016 FULL

NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 TẬP 2 VÒNG LỘ DIỆN NGÀY 5/6/2016 FULL

8 tháng ago51401 0
THE X-FACTOR 2016 TẬP 10 VÒNG LIVESHOW NGÀY 29/5/2016 FULL

THE X-FACTOR 2016 TẬP 10 VÒNG LIVESHOW NGÀY 29/5/2016 FULL

8 tháng ago21951 0
NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 TẬP 1 VÒNG LIVESHOW NGÀY 29/5/2016 FULL

[Bản Chuẩn] NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 TẬP 1 VÒNG LIVESHOW NGÀY 29/5/2016 FULL(P1)

8 tháng ago21311 0
KẾT QUẢ NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 TẬP CUỐI VÒNG TRANH ĐẤY 22/05/2016

[Bản Chuẩn] KẾT QUẢ NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 TẬP CUỐI VÒNG TRANH ĐẤY 22/05/2016

8 tháng ago10581 0
TẬP CUỐI VÒNG TRANH ĐẤU – NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 NGÀY 22/5/216

TẬP CUỐI VÒNG TRANH ĐẤU – NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 NGÀY 22/5/216

8 tháng ago27111 0
NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 TẬP 3 VÒNG TRANH ĐẤU NGÀY 15/5/2016 FULL

NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 TẬP 3 VÒNG TRANH ĐẤU NGÀY 15/5/2016 FULL

8 tháng ago32611 0
THE X FACTOR 2016 TẬP 2 VÒNG TRANH ĐẤU NGÀY 8/5/2016 FULL

THE X FACTOR 2016 TẬP 2 VÒNG TRANH ĐẤU NGÀY 8/5/2016 PHAN 2

9 tháng ago12741 0
NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 TẬP 2 VÒNG TRANH ĐẤU NGÀY 8/5/2016 FULL

NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 TẬP 2 VÒNG TRANH ĐẤU NGÀY 8/5/2016 FULL

9 tháng ago72761 0
[Bản Chuẩn] NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 TẬP 5 NGÀY 1/5/2016 PHẦN 2

[Bản Chuẩn] NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 TẬP 5 NGÀY 1/5/2016 PHẦN 2

9 tháng ago21151 0
[Bản Chuẩn] NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 TẬP 5 NGÀY 1/5/2016 PHẦN 1

[Bản Chuẩn] NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 TẬP 5 NGÀY 1/5/2016 PHẦN 1

9 tháng ago52971 0
NHAN TO BI AN 2016 tap 5

XEM TRỰC TIẾP NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 TẬP 5 NGÀY 1/5/2016 FULL

9 tháng ago31981 0
Nhân tố bí ẩn tập 4 full 2016

Nhân tố bí ẩn tập 4 full 2016

9 tháng ago8241 0
NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 TẬP 4 NGÀY 24/4/2016 FULL

NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 TẬP 4 NGÀY 24/4/2016 FULL

9 tháng ago45621 0
XEM TRỰC TIẾP NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 TẬP 4 NGÀY 24/4/2016 FULL

NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 TẬP 4 NGÀY 24/4/2016 FULL

9 tháng ago31231 0
XEM TRỰC TIẾP NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 TẬP 3 VÒNG HỘI NGỘ NGÀY 17/4/2016 FULL

NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 TẬP 3 NGÀY 17/4/2016 FULL

9 tháng ago29861 0