Lịch phát song VTV5 chủ nhật ngày 24/5/2015

Rate this post

Sáng

00:00
Chương trình tiếng H’mông
00:30
Ca nhạc
01:00
Chương trình tiếng Dao
01:30
Hành trình cuộc sống
02:00
Chương trình tiếng K’ho
02:30
Chương trình tiếng Bana
03:00
Phim hoạt hình
Tiểu Bao Thanh Thiên – Tập 3, 4
03:30
Chương tình tiếng Sán Chí
04:00
Chương trình tiếng Khmer
05:00
Phim truyện
Những thiên thần áo trắng – Tập 30
06:00
Chương trình tiếng H’mông
Sức khỏe sinh sản, từ nhận thức đến hành động
06:30
Ca nhạc
07:00
Chương trình tiếng Dao
07:15
Khám phá Việt Nam
07:30
Chuyện nghề
08:00
Chương trình tiếng K’ho
08:30
Chương trình tiếng Stiêng
09:00
Chương trình tiếng Khmer
09:30
Ca nhạc
10:00
Chương trình tiếng Thái
Lời ru trên lưng mẹ
10:30
Phim truyện
Sự thật vô hình – Tập 21
11:15
Phim hoạt hình
Tiểu bao thanh thiên – Tập 3, 4
11:45
Thời sự

Chiều

12:00
Phim truyện
Ranh giới định mệnh – Tập 108
12:45
Chuyên mục “đó…đây”
13:00
Chương trình tiếng H’mông
Sức khỏe sinh sản, từ nhận thức đến hành động
13:30
Chương trình tiếng Dao
Cần lắm những cây cầu treo
14:00
Chương trình tiếng Bana
14:30
Chương trình tiếng Ê Đê
15:00
Nhịp sống VTV5
15:30
Chương trình tiếng Cao Lan
16:00
Chương trình tiếng Khmer
17:00
Phim truyện
Những thiên thần áo trắng – Tập 30
18:00
Thời sự
18:30
Phim hoạt hình
Cậu bé Tuyết – Tập 51, 52
19:00
Thời sự
20:00
Phim truyện
Cuộc đời phiêu bạt – Tập 30
20:45
Chuyên mục “đó…đây”
21:00
Chuyện nghề
21:30
Làng Việt
Làng Việt tại Mộc Châu
22:00
Chương trình tiếng H’mông
22:30
Chương trình tiếng Bana
23:00
Phim truyện
Sự thật vô hình – Tập 21