Lịch phát song VTV4 chủ nhật ngày 24/5/2015

Rate this post

Sáng

00:00
Bản tin thời sự
00:25
Thời tiết du lịch

00:30
Talk Vietnam
Leslie Winer và tấm lòng với giới trẻ Việt Nam
01:15
Người Việt bốn phương

01:30
Thay lời muốn nói
03:00
Phim tài liệu
Việt Nam – Nhật Bản: Nhìn từ tầm cao mới
03:30
Việt Nam & Thế giới

04:00
Phim cuối tuần
05:45
Thời tiết du lịch

05:50
Quà tặng cuộc sống
Bạn đồng hành
06:00
Sáng phương Nam
07:00
Người Việt bốn phương

07:15
Điều ước thứ 7
08:00
Bản tin tiếng Anh

08:30
Bizline

09:00
Việt Nam & Thế giới

09:25
Ký ức Việt Nam
09:30
Phim tài liệu
Việt Nam – Nhật Bản: Nhìn từ tầm cao mới
10:00
Bản tin thời sự tiếng Việt
10:05
Phim cuối tuần
11:45
Tinh hoa nghề Việt

Chiều

12:00
Bản tin Thời sự
12:30
Thay lời muốn nói
14:00
Tôi người Việt Nam
Lê Hữu Dũng – Người đưa cá Koi xuất khẩu
14:30
Tạp chí tiếng Nhật

15:00
Bản tin tiếng Anh

15:30
Điện ảnh – Kết nối đam mê
Câu chuyện những người làm phim về Bác
16:00
Bản tin thời sự tiếng Việt
16:05
Tường thuật
Lễ hội Hoa phượng đỏ
17:30
Núi sông bờ cõi
Ngày truyền thống đoàn 559

18:00
Bản tin tiếng Anh

18:15
Điều ước thứ 7
19:00
Toàn cảnh thế giới
19:30
Tinh hoa nghề Việt
19:45
Tác phẩm mới

20:00
Tạp chí tiếng Nhật

20:30
Phim tài liệu
Việt Nam – Nhật Bản: Nhìn từ tầm cao mới
21:00
Bản tin thời sự
21:25
Thời tiết du lịch

21:30
Talk Vietnam
22:15
Điều ước thứ 7
23:00
Việt Nam & Thế giới

23:30
Vừng ơi mở cửa ra
Tìm hiểu về bước sóng ánh sáng