Lịch phát sóng kênh VTV4 thứ tư ngày 20/5/2015

Rate this post

Sáng

00:00
Bản tin thời sự
00:25
Thời tiết du lịch

00:30
Sáng tạo Việt
01:15
Người Việt bốn phương

01:30
Phim truyện
Đi qua dĩ vãng – Tập 17
02:15
Sổ tay du lịch
Tam Đảo – Điểm đến cuối tuần

02:30
Dân ca Nam bộ
Lý tình duyên

03:00
Bản tin tiếng Pháp

03:30
Nhìn từ Hà Nội
Bác Hồ với Ngoại giao Việt Nam
04:00
Bản tin Tài chính – Đầu tư
04:15
Phóng sự
04:30
Phim tài liệu
Bác Hồ với Tây Nguyên
05:00
Phim truyện
Khi yêu đừng hỏi tại sao – Tập 14
05:45
Thời tiết du lịch

05:50
Quà tặng cuộc sống
Giấy chứng nhận
06:00
Sáng phương Nam
07:00
Người Việt bốn phương

07:15
Sáng tạo Việt
08:00
Bản tin tiếng Anh

08:30
Insight into Vietnam

09:00
Ký sự
Miền Tây – Mùa nước nổi – Tập 11,12
09:25
Ký ức Việt Nam
09:30
Vừng ơi mở cửa ra
Tìm hiểu về bước sóng ánh sáng
10:00
Bản tin thời sự tiếng Việt
10:05
Ký sự vùng biên
Đất biển Cà Mau – Tập 4
10:30
Phim truyện
Đi qua dĩ vãng – Tập 17
11:15
Sổ tay du lịch
Tam Đảo – Điểm đến cuối tuần

11:30
Dân ca Nam bộ
Lý tình duyên

Chiều

12:00
Bản tin Thời sự
12:30
Văn hóa – Hội nhập
Tục thờ cá Ông làng chài Cảnh Dương
13:00
Phóng sự
13:15
Phim truyện
Khi yêu đừng hỏi tại sao – Tập 14
14:00
Bản tin Tài chính – Đầu tư
14:15
Phim trẻ
15:00
Bản tin tiếng Anh

15:30
Hành trình khám phá
Một ngày ở thành phố mang tên Bác

16:00
Bản tin thời sự tiếng Việt
16:05
Phim truyện
Đi qua dĩ vãng – Tập 17
16:55
Ký ức Việt Nam
17:00
Sáng tạo Việt
17:45
Sổ tay du lịch
Tam Đảo – Điểm đến cuối tuần

18:00
Bản tin tiếng Anh

18:15
Văn hoá – Sự kiện – Nhân vật
19:00
Bản tin tiếng Trung

19:30
Tạp chí Dân tộc và Phát triển
Sức sống mới ở vùng biên giới Tây Nguyên
20:00
Phim tài liệu
Bác Hồ với Tây Nguyên
20:30
Nhìn từ Hà Nội
Bác Hồ với Ngoại giao Việt Nam
21:00
Bản tin thời sự
21:25
Thời tiết du lịch

21:30
Expat Living

22:00
Daily Biz

22:15
Phim truyện
Khi yêu đừng hỏi tại sao – Tập 14
23:00
Bản tin tiếng Nga

23:30
Vừng ơi mở cửa ra
Tìm hiểu về bước sóng ánh sáng