Lịch phát sóng kênh Thuần Việt thứ tư ngày 3/6/2015,

Rate this post

00:00 Phim Việt Nam: Những đứa con Biệt động Sài Gòn – Tập 38

01:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 9

02:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 10

03:00 Phim Việt Nam: Trinh thám nghiệp dư – Tập 4

04:00 Phim Việt Nam: Cỏ biếc – Tập 32

05:00 Phim Việt Nam: Cỏ biếc – Tập 33

06:00 Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 38

06:30 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 183

06:45 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 184

07:00 Phim Việt Nam: Những đứa con Biệt động Sài Gòn – Tập 37

08:00 Phim Việt Nam: Những đứa con Biệt động Sài Gòn – Tập 38

09:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 9

10:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 10

11:00 Phim Việt Nam: Trinh thám nghiệp dư – Tập 4

12:00 Phim Việt Nam: Những đứa con Biệt động Sài Gòn – Tập 39 – Hết

13:00 Phim Việt Nam: Trường nội trú- Tập 1

14:00 Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 38

14:30 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 183

14:45 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 184

15:00 Phim Việt Nam: Cỏ biếc – Tập 32

16:00 Phim Việt Nam: Cỏ biếc – Tập 33

17:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 11

18:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 12

19:00 Phim Việt Nam: Trinh thám nghiệp dư – Tập 5

20:00 Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 39

20:30 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 185

20:45 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 186

21:00 Phim Việt Nam: Cỏ biếc – Tập 34

22:00 Phim Việt Nam: Cỏ biếc – Tập 35 – Hết

23:00 Phim Việt Nam: Những đứa con Biệt động Sài Gòn – Tập 39 – Hết