Lịch phát sóng kênh Thuần Việt thứ sáu ngày 5/6/2015

Rate this post

00:00 Phim Việt Nam: Trường nội trú- Tập 3

01:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 13

02:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 14

03:00 Phim Việt Nam: Trinh thám nghiệp dư – Tập 6

04:00 Phim Việt Nam: Vợ của chồng tôi – Tập 1

05:00 Phim Việt Nam: Vợ của chồng tôi – Tập 2

06:00 Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 40

06:30 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 187

06:45 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 188

07:00 Phim Việt Nam: Trường nội trú- Tập 2

08:00 Phim Việt Nam: Trường nội trú- Tập 3

09:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 13

10:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 14

11:00 Phim Việt Nam: Trinh thám nghiệp dư – Tập 6

12:00 Phim Việt Nam: Trường nội trú- Tập 4

13:00 Phim Việt Nam: Trường nội trú- Tập 5

14:00 Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 40

14:30 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 187

14:45 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 188

15:00 Phim Việt Nam: Vợ của chồng tôi – Tập 1

16:00 Phim Việt Nam: Vợ của chồng tôi – Tập 2

17:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 15

18:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 16

19:00 Phim Việt Nam: Trinh thám nghiệp dư – Tập 7

20:00 Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 41

20:30 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 189

20:45 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 190

21:00 Phim Việt Nam: Vợ của chồng tôi – Tập 3

22:00 Phim Việt Nam: Vợ của chồng tôi – Tập 4

23:00 Phim Việt Nam: Trường nội trú- Tập 4