Lịch phát sóng kênh Thuần Việt thứ năm ngày 4/6/2015

Rate this post

00:00 Phim Việt Nam: Trường nội trú- Tập 1

01:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 11

02:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 12

03:00 Phim Việt Nam: Trinh thám nghiệp dư – Tập 5

04:00 Phim Việt Nam: Cỏ biếc – Tập 34

05:00 Phim Việt Nam: Cỏ biếc – Tập 35 – Hết

06:00 Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 39

06:30 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 185

06:45 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 186

07:00 Phim Việt Nam: Những đứa con Biệt động Sài Gòn – Tập 39 – Hết

08:00 Phim Việt Nam: Trường nội trú- Tập 1

09:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 11

10:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 12

11:00 Phim Việt Nam: Trinh thám nghiệp dư – Tập 5

12:00 Phim Việt Nam: Trường nội trú- Tập 2

13:00 Phim Việt Nam: Trường nội trú- Tập 3

14:00 Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 39

14:30 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 185

14:45 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 186

15:00 Phim Việt Nam: Cỏ biếc – Tập 34

16:00 Phim Việt Nam: Cỏ biếc – Tập 35 – Hết

17:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 13

18:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 14

19:00 Phim Việt Nam: Trinh thám nghiệp dư – Tập 6

20:00 Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 40

20:30 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 187

20:45 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 188

21:00 Phim Việt Nam: Vợ của chồng tôi – Tập 1

22:00 Phim Việt Nam: Vợ của chồng tôi – Tập 2

23:00 Phim Việt Nam: Trường nội trú- Tập 2