Lịch phát sóng kênh Thuần Việt thứ bảy ngày 6/6/2015

Rate this post

00:00 Phim Việt Nam: Trường nội trú- Tập 5

01:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 15

02:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 16

03:00 Phim Việt Nam: Trinh thám nghiệp dư – Tập 7

04:00 Phim Việt Nam: Vợ của chồng tôi – Tập 3

05:00 Phim Việt Nam: Vợ của chồng tôi – Tập 4

06:00 Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 41

06:30 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 189

06:45 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 190

07:00 Phim Việt Nam: Trường nội trú- Tập 4

08:00 Phim Việt Nam: Trường nội trú- Tập 5

09:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 15

10:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 16

11:00 Phim Việt Nam: Trinh thám nghiệp dư – Tập 7

12:00 Phim Việt Nam: Trường nội trú- Tập 6

13:00 Phim Việt Nam: Trường nội trú- Tập 7

14:00 Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 41

14:30 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 189

14:45 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 190

15:00 Phim Việt Nam: Vợ của chồng tôi – Tập 3

16:00 Phim Việt Nam: Vợ của chồng tôi – Tập 4

17:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 17

18:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 18

19:00 Phim Việt Nam: Trinh thám nghiệp dư – Tập 8

20:00 Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 42

20:30 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 191

20:45 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 192

21:00 Phim Việt Nam: Vợ của chồng tôi – Tập 5

22:00 Phim Việt Nam: Vợ của chồng tôi – Tập 6

23:00 Phim Việt Nam: Trường nội trú- Tập 6