Lịch phát sóng kênh Thuần Việt chủ nhật ngày 7/6/2015

Rate this post

00:00 Phim Việt Nam: Trường nội trú- Tập 7

01:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 17

02:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 18

03:00 Phim Việt Nam: Trinh thám nghiệp dư – Tập 8

04:00 Phim Việt Nam: Vợ của chồng tôi – Tập 5

05:00 Phim Việt Nam: Vợ của chồng tôi – Tập 6

06:00 Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 42

06:30 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 191

06:45 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 192

07:00 Phim Việt Nam: Trường nội trú- Tập 6

08:00 Phim Việt Nam: Trường nội trú- Tập 7

09:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 17

10:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 18

11:00 Phim Việt Nam: Trinh thám nghiệp dư – Tập 8

12:00 Phim Việt Nam: Trường nội trú- Tập 8

13:00 Phim Việt Nam: Trường nội trú- Tập 9

14:00 Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 42

14:30 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 191

14:45 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 192

15:00 Phim Việt Nam: Vợ của chồng tôi – Tập 5

16:00 Phim Việt Nam: Vợ của chồng tôi – Tập 6

17:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 19

18:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 20

19:00 Phim Việt Nam: Trinh thám nghiệp dư – Tập 9

20:00 Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 43

20:30 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 193

20:45 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 194

21:00 Phim Việt Nam: Vợ của chồng tôi – Tập 7

22:00 Phim Việt Nam: Vợ của chồng tôi – Tập 8

23:00 Phim Việt Nam: Trường nội trú- Tập 8