Lịch phát sóng kênh Thuần Việt chủ nhật ngày 31/5/2015,

Rate this post

00:00 Phim Việt Nam: Những đứa con Biệt động Sài Gòn – Tập 32

01:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 3

02:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 4

03:00 Phim Việt Nam: Trinh thám nghiệp dư – Tập 1

04:00 Phim Việt Nam: Cỏ biếc – Tập 26

05:00 Phim Việt Nam: Cỏ biếc – Tập 27

06:00 Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 35

06:30 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 177

06:45 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 178

07:00 Phim Việt Nam: Những đứa con Biệt động Sài Gòn – Tập 31

08:00 Phim Việt Nam: Những đứa con Biệt động Sài Gòn – Tập 32

09:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 3

10:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 4

11:00 Phim Việt Nam: Trinh thám nghiệp dư – Tập 1

12:00 Phim Việt Nam: Những đứa con Biệt động Sài Gòn – Tập 33

13:00 Phim Việt Nam: Những đứa con Biệt động Sài Gòn – Tập 34

14:00 Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 35

14:30 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 177

14:45 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 178

15:00 Phim Việt Nam: Cỏ biếc – Tập 26

16:00 Phim Việt Nam: Cỏ biếc – Tập 27

17:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 5

18:00 Phim Việt Nam: Vàng – Tập 6

19:00 Phim Việt Nam: Trinh thám nghiệp dư – Tập 2

20:00 Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 36

20:30 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 179

20:45 Ký sự: Việt Nam 54 dân tộc – Tập 180

21:00 Phim Việt Nam: Cỏ biếc – Tập 28

22:00 Phim Việt Nam: Cỏ biếc – Tập 29

23:00 Phim Việt Nam: Những đứa con Biệt động Sài Gòn – Tập 33