Kết nối cơ sở dữ liệu giữa Laravel và MySQL, SQLite

Kết nối cơ sở dữ liệu giữa Laravel và MySQL, SQLite
5 (100%) 1 vote

Mỗi chúng ta khi viết một dự án WEB không thể quên được mục kết nối cơ sở dữ liệu. Laravel hổ trợ rất nhiều drive cơ sở dữ liệu, mình sẽ giới thiệu tới các bạn 2 loại cơ sỡ dữ liệu hay sử dụng nhất là MySQL và SQLite

laravdel

MySQL thì các bạn có thể cài riêng tại địa chỉ http://www.mysql.com/downloads/ hay trong bộ XAMPP nó đã được tích hợp trong đó, các bạn chỉ cần vào địa chỉ http://localhost/phpmyadmin/ sẽ thấy giao diện như sau

phpMyadmin

 

Chúng ta tạo sẵn CSDL: test_laravel

Bây giờ đến lượt chúng ta cần cấu hình trong file database của Laravel

Line 7: Drive là mysql

Line 8: hostname của database, trong trường hợp máy tính của mình thì dùng localhost hay 127.0.0.1

Line 9: là tên cơ dữ dữ liệu, lúc trước mình tạo là test_laravel

Line 10: usernam để truy cập vào database, thường nơi máy tính mình thì đặt root

Line 11: password của database, trên máy tính mình thường là root hoặc để trống

Laravel thì database mặc định được cấu hình là mysql, nhưng đôi khi chúng ta muốn sử dụng SQLite thì chúng ta sẽ cấu hình như sau

PHP Driver phải được cài đặt. Nếu chưa cài đặt bạn có thể download về tại địa chì  Installing SQLite .

Chúc các bạn thành công.

Tag: laravel sqlite,pdo connection mysql