Hướng dẫn cách xử lý khi bạn không nhận được mã PIN của Google

Rate this post

“Bạn cần làm gì khi Google không gửi mã PIN cho account Google Adsense ?” Đây là câu hỏi nhiều bạn đang chờ câu trả lời.

Vấn đề này các bạn không nên lo lắng lắm, sau 3 lần Google gửi thư cho bạn mà bạn không nhận được. Google sẽ yêu cầu bạn điều đầy đủ thông tin vào 1 form gồm những thông tin sau:

  1. Đính kèm file chứng minh nhân dân của bạn
  2. Đính kèm hóa đơn có ghi đĩa chỉ của bạn
  3. ID của account của ban.

Sau đó bạn gửi đi, chờ 15 phút quay lại mail kiểm tra, bạn sẽ nhận được thư chúc mừng tài khoản Google Adsense của bạn đã xác định được mã PIN.

Khi Google khong gui ma PIN cho ban