Hiểu về Request Lifecycle của Laravel 4

Rate this post

VẤN ĐỀ

Trường hợp không phù với code của bạn?

Bạn đã sẵn sàng để khai thác và bắt đầu viết code Laravel, nhưng rất nhiều điều đang xảy ra đằng sau hậu trường bạn không chắc chắn là nơi tốt nhất để bắt đầu.

GIẢI QUYẾT

Hiểu được yêu cầu luồng trong Laravel

Bằng cách hiểu những yêu cầu luồng Laravel bạn sẽ có thể không ở chính xác nơi bạn cần phải tập trung cho một công việc nhất định.

Standard Lifecycle

Vòng đời chuẩn là:

  • Yêu cầu HTTP từ Routed tời một Controller
  • Controller sẽ thực hiện những action và gửi kết quả tới View
  • View sẽ hiện những kiểu dữ liệu phù hợp và gửi lại HTTP Response

Có rất nhiều trương hợp ngoại lề và bất đồng về luồng ở trên, nhưng điều này cung cấp cho bạn ba vị trí cơ bản để bắt đầu.

  1.  Routing, trong app/routes.php.
  2. Controller, trong app/controllers/ (hay nếu bạn sử dụng PSR-0, app/Project/Controllers/).
  3.  View, trong app/views/.

Một vài biệt lệ ở trên là:

  • Route có thể trả về trực tiếp Views  hay Responses, bỏ qua Controller
  • Filters (trong app/filters.php) có thể xảy ra trước hoặc sau route

Toàn bộ vòng đời của một yêu cầu có thể được chia thành ba phần: Loading, khởi động và chạy.

Bước Loading

Loading Steps

Bước khởi động

Booting Steps

Bước Running

Running Steps

Thật là dễ dàng để hiểu đúng không các bạn?