Giới thiệu về plugin W3 Total Cache

Rate this post

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu một số khái niệm như sau

  1. Caching là gì?
  2. Vì sao chúng ta nên chọn plugin W3 Total Cache
  3. Plugin W3 Total Cache cho ta được những thứ gì?
  4. Chúng  ta sẽ cấu hình W3 Total Cache như thế nào?

Với những câu hỏi trên, chúng ta trả lời như sau

Caching là gi?

Nói cách ngắn ngọn đó là việc lưu dữ liệu tại phía server, hay phía client, hoặc có thể cả 2 để quá trình tải trang web được cải thiện và nhanh hơn. Ví dụ như khi trang web được lưu ở phía server, khi người dùng yêu cầu hiện thị 1 trang nào đó thì server không phải biên dịch ở lúc đó mà nó đã biên dịch trước đó và lưu vào cache, người dùng chỉ việc truy cập vào cache cho nhanh mà thôi. Thông thường thì nó nên những file CSS hay JavaScript.

Để hiểu rõ hơn, bạn xem hình dưới đây

after optimization

Vì sao bạn chọn W3 Total Cache?

  • Tốc độ trang web cải tiến 10 lần khi bạn cấu hình đầy đủ
  • Giảm được thời gian tải trang, gia tăng số người truy cập trang web, người truy cập xem được nhiều trang hơn
  • Tiết kiệm được 80% băng thông bằng cách tôi ưu phương thức http như nến file html, css, javascripts…

Một số chức năng bao gồm