Chuyên mục: Packages Laravel

Laravel 4 Debugbar

Công cụ debug trong framework là rất cần thiết, nó giúp ta trong việc sớm phát hiện ra lỗi. Tất nhiên Laravel cũng không thể thiếu công cụ đó. Gói Laravel 4 debugbar tích hợp PHP Debug Bar trong Laravel. Gói này bao gồm một số tính năng nổi bật sau QueryCollector: Hiện tất cả […]

Read More

Import và export file excel trong laravel

Chúng ta có gói laravel-excel rất hữu ích trong vấn đề laravel import excel, laravel export excel Hưỡng dẫn cài đặt Yêu cầu của gói này trong file composer.json chạy câu lệnh composer update. Việc này sẽ tải gói PHPExcel  của PHPOffice

Sau khi cập nhật với composer, thêm ServiceProvider  vào file app/config/app.php

Và bạn thêm aliasses

Đương nhiên […]

Read More

Tích hợp datatable vào Laravel

Như các bạn đã biết datatable là một thư viện javascript free, nó kết hợp giữa Ajax và Json để tạo nên bảng dữ liệu trông rất bắt mắt, dễ dàng chỉnh sữa và phân trang. Tích hợp datatable vào Laravel có một số tính năng lớn như sau – Hỗ trợ Eloquent ORM và Fluent […]

Read More