Chuyên mục: laravel recipes

Chứng thực trong Laravel

Cấu hình Laravel thực hiện vấn đề chức thực thực sự là đơn giản, hầu hết mọi thứ đều được cấu hình gọn gàng, dễ hiểu. File cấu hình được đặt tại app/config/auth.php, file cấu hình chứa một số lựa chọn cho việc chứng thực trở nên linh hoạt hơn. Mặc định thì model User […]

Read More

Đa ngữ trong Laravel

Laravel cung cấp lớp Lang cho phép bạn hiện thị thông báo cho những ngôn ngữ khác nhau tùy thuộc vào vùng vị trí địa lý. Điêu này dễ dàng cho chúng ta khi xây dựng ứng dụng web đa ngữ. File ngôn ngữ được lưu trong cây thư mục app/lang. Trong thư mục này […]

Read More

Session trong Laravel

Như chúng ta đã biết, session là một phần không thể thiếu được trong lập trình web.  Nó giúp việc lưu trữ thông tin của người dùng trong một phiên làm việc. Việc cấu hình nó trong Laravel thật sự là  đơn giản, nó được lưu tại app/config/session.php. Cách sử dụng sesion

Đặt một giá […]

Read More

Kết nối cơ sở dữ liệu trong Laravel

Cấu hình Laravel kết nối tới cơ sở dữ liệu và chạy truy vấn cực kỳ đơn giản. Cấu hình nằm tại file app/config/database.php. Trong file này thì định nghĩa tất cả những loại kết nối cơ sở dữ liệu, tât nhiên là chúng cũng có loại cơ sở kết nối mặc định. Những ví dụ […]

Read More

Migrations và Seeding trong Laravel

Migration cơ sở dữ liệu trong Laravel cung cấp cho bạn một cách dễ dàng việc quản lý những schema CSDL trong ứng dụng. Khi bạn sử dụng migration, nhiều tác vụ liên quan tới CSDL schema dễ dàng hơn rất nhiều; bằng cách sử dụng migration bạn có thể thay đổi cấu trúc của […]

Read More

Schema Builder trong laravel

Giới thiệu Lớp  Schema trong Laravel cung cấp cơ chế thao tác với bảng CSDL. Nó làm việc với tất cả CSDL mà Laravel hổ trợ, và thông qua những hàm API của hệ thống. Tạo và xóa bảng Đề tạo một bảng mới ta sử dụng phương thức Schema::create

Để đổi tên một bảng […]

Read More

Eloquent ORM trong Laravel

Giới thiệu Eloquent ORM lầm việc trên cơ sở ActiveRecord trong CSDL của bạn. Mỗi bảng CSDL sẽ được ánh xạ qua “Model”, và model này được sử dụng để tương tác với bảng. Trước khi bắt đầu thì bạn cần kết nối với CSDL tại app/config/database.php. Hướng dẫn cơ bản Để bắt đầu sử dụng, hãy […]

Read More

Query Builder trong laravel

Giới thiêu Query Builder giúp ta trong việc thao tác cỡ sở dữ liệu một cách thuận lợi hơn, giao diện của nó thân thiện để tạo và chạy những truy vấn từ CSDL. Nó thường được sử dụng để thực thi hầu hết những thao tác về CSDL trong ứng dụng của bạn, và […]

Read More

Validation trong laravel

Việc validation trong laravel được thực hiện bởi lớp Validation. Nó có nhiệm vụ validation dữ liệu và trả về lỗi khi không thỏa mãn yêu cầu.

Đối số thứ nhất trong phương thức make là tên cần validation, đối số thứ 2 là hình thức validation, nó có nhiều quy luật và được […]

Read More

Phân trang trong Laravel

Trong những frameword khác việc phân trang là vấn đề nam giản với các lập trình viên. Nhưng với Laravel vấn đề này trở nên đơn gian. Mặc định Laravel có 2 loại view để phân trang. View pagination::slider sẽ hiện diện dãy đường link trên cơ sở trang hiện hành. Còn pagination::simple view sẽ show nut […]

Read More