Chuyên mục: Laravel nâng cao

Tích hợp Bootstrap vào giao diện Laravel

Trước tiên bạn đặt câu hỏi Bootstrap là gì? Ngay nay Boottrap trở thành framework front-end phổ biến nhất. Nó bao gồm những file CSS, jQuery, và HTML. Bạn có thể sử dụng Bootstrap để tạo giao diện nhất nhanh với những thành phần như form, nút, bảng, lươi…Phiên bản Bootstrap mới nhất là v3.2.0 […]

Read More

Tích hợp Bootstrap vào giao diện Laravel

Trước tiên bạn đặt câu hỏi Bootstrap là gì? Ngay nay Boottrap trở thành framework front-end phổ biến nhất. Nó bao gồm những file CSS, jQuery, và HTML. Bạn có thể sử dụng Bootstrap để tạo giao diện nhất nhanh với những thành phần như form, nút, bảng, lươi…Phiên bản Bootstrap mới nhất là v3.2.0 […]

Read More

Tích hợp Foundation Modal vào Laravel 4

Foundation Modal là framework rất công dụng, ngoài tính năng pop-up như những modal thồng thường thì nó còn có thể hiện thị ngay cả 1 frame. Việc viết code và cấu hình nó cũng rất đơn giản, dưới đây là ví dụ nhỏ cho việc kết hợp giữa Laravel và Foundation Trước tiên, chúng […]

Read More

Đồ thị trong Laravel sử dụng Ajax và thư viện Morris

Nếu bạn có ứng dụng sử dụng Laravel hay(ứng dụng sử dụng framework khác) bạn đều có thể thống kê phân tích những mục như  sau: Có bao nhiêu user đã được đăng ký trong tuần qua Có bao nhiêu đơn hàng đã được đặt trong tháng qua Có bao nhiêu bài đăng đã được […]

Read More

Những mỗi quan hệ cơ sở dữ liệu trong laravel

Vì sao lựa chọn Laravel Model Relationships Một trong số những chức năng hưu ích của Eloquent ORM là quan hệ Model. Quan hệ model là gì? Cho phép bạn tìm kiếm và cập nhật đối tượng model trong cơ sở dữ liệu. Tác vụ phổ biến trong bài này là cho bạn tìm bài […]

Read More

Gửi Emails trong Laravel 4 áp dụng với Gmail

Gửi mail là một yếu tố không thể thiếu trong ứng dụng web. Thông thường thì mail được gửi khi chúng ta đăng ký mới thành viên, hay chúng ta quen password. Mail Configuration Trước khi chúng ta gửi mail với Laravel 4 thì chúng ta cần cấu hình app/config/mail.php file. Với những thồng số sau: Option […]

Read More