Backup trang web wordpress

Rate this post

Chắc hẵn trong chúng ta, nếu ai có website trên host cũng muốn backup một bộ, phòng trường hợp host bị lỗi, trang web chúng ta bị hack hay nhiều nguyên nhân khác. Trong bài này sẽ giới thiệu tới các bạn cách sao lưu trang web, và cách lấy nội dung hàng ngày hay hàng tuần, tùy thuộc vào mức độ bài viết của chúng ta.

Trước tiên, bạn cần cài đặt phần mềm FTP (hiện nay có rất nhiều phần mềm ftp miễn phí rất tôt như FileZila, SmartFTP hay Add on FTP trên Firefox)

filezila

 

Muốn sử dụng FTP bạn cần có một số thông tin của host như: tên host, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, port 21. Sau đó chọn Quickconnect để kết nối, ta chỉ cần nhập một lần, lần sau chương trình ftp tự động kết nối. Trên server bạn cọn thư mục gốc, thường là public_html hay htdocs. Sau đó, chúng ta download toàn bộ thư mục về, cất nơi nào an toàn. Tiếp theo, chúng ta cần ta tải cơ sở dữ liệu, nó cũng tương tự như phpMyAdmin trên localhost, ta export cơ sở dữ liệu lại.

Dữ liệu web chúng ta thay đổi hàng ngày, thậm chí hàng giờ. Nên chúng ta không thể tải toàn bộ souce về được. Vì vậy, mỗi lần backup dữ liệu cho lần sau, vì souce code ta không thay đổi nên ta chỉ cần lưu file cơ sở dữ liệu và dữ liệu đính kèm (hình ảnh, file..), thì nó nằm trong thư mục wp_content/upload. Ứng với tháng gần nhất ta tải về là OK.